Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje KTL1.LT taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir KTL1.LT teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu KTL1.LT susijusios sąlygos.
1.2 KTL1.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant KTL1.LT saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.
1.3.1 Pirkėjas privalo susipažinti su KTL1.LT patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
1.4 Pirkėjas gali užsisakyti prekes KTL1.LT pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
1.4.1 internetu, užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą KTL1.LT (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
1.4.2 internetu, nesiregistruodamas KTL1.LT;
1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir KTL1.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą.
1.6 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas KTL1.LT duomenų bazėje.
1.7 KTL1.LT visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


2. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis KTL1.LT.
2.3 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.
2.4 Pirkėjas KTL1.LT registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
2.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti KTL1.LT el.paštu info@KTL1.LT. KTL1.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.
2.6 KTL1.LT įrašinėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. "cookies") norėdamas teikti visavertes paslaugas KTL1.LT svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti KTL1.LT lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.
2.7 Pirkėjas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios KTL1.LT funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos.
2.8 Pirkėjas, naudodamasis KTL1.LT, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų KTL1.LT bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


3. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
3.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti KTL1.LT darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, KTL1.LT turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis KTL1.LT arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, KTL1.LT gali laikinai arba iš viso nutraukti KTL1.LT veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
3.3 KTL1.LT turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, per 2 val. nesumoka už prekes.
3.4 KTL1.LT atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į KTL1.LT rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
3.5 KTL1.LT savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
3.6 KTL1.LT įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų KTL1.LT dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis KTL1.LT teikiamomis paslaugomis.
3. KTL1.LT įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
3.8 KTL1.LT įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą KTL1.LT registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.
3.9 KTL1.LT įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 5 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
3.10 KTL1.LT, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę ar grąžinti pirkėjui pinigus, jei buvo apmokėta.


4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1 Prekių kainos, nurodytos KTL1.LT prekių kataloge yra su PVM, galioja tik perkant šias prekes KTL1.LT.
4.2 Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
4.3 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
4.4 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti dviem būdais:
4.4.1 naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.4.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.5 Atsiskaitydamas 4.4.1. ir 4.4.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas
5.1 Prekės pristatomos per KTL1.LT partnerius – kurjerių tarnybas VENIPAK bei OMNIVA.
5.2 Užsakymams, nesiekiantiems 30 EUR be PVM sumos, taikomas pristatymo mokestis 3,49 EUR + PVM. 50 EUR be PVM ir didesni užsakymai pristatomi nemokamai (išskyrus Kuršių Neriją).
5.3 Užsakymai į Kuršių Neriją pristatomi pagal tuo metu galiojančią KTL1.LT partnerio (kurjerių tarnybos) kainodarą.
5.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
5.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti KTL1.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.6 Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo kitą darbo dieną arba per 3 darbo dienas po apmokėjimo. KTL1.LT įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai KTL1.LT sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. KTL1.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
5.7 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo KTL1.LT nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju KTL1.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5.8 Jeigu KTL1.LT nepristato apmokėto užsakymo per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Pirkėjas ir KTL1.LT gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino. Jeigu prekės per šį terminą ar kitą susitartą terminą nėra pristatytos, Pirkėjas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą. Jeigu KTL1.LT nepristato prekių per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
5.9 Visais atvejais KTL1.LT atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.10 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su KTL1.LT įgaliotu atstovu (kurjerių tarnybos darbuotoju) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, KTL1.LT yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
5.11 Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai iš kurjerių tarnybos.
5.12 Prekių sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė jam perduodama.
5.13 Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir jis buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, kurjerių tarnyba susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta prekių įteikti, tokios prekės grąžinamos KTL1.LT, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.


6. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas
6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis KTL1.LT “Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėmis” ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
6.2 Kiekvienos KTL1.LT parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.3 KTL1.LT neatsako už tai, kad KTL1.LT esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.4 Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, KTL1.LT prekėms suteikia LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje numatytą 2 metus galiojančią daiktų kokybės garantiją.
6.5 KTL1.LT neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
6.6 Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į KTL1.LT elektroniniu pašto adresu info@KTL1.LT. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.
6.7 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
7.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
7.4 Jei Pirkėjas nesutinka su KTL1.LT parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl KTL1.LT įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
7.5 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.